OM PROJEKTET

Hur ser attityder kring hiv ut bland homo- och bisexuella män idag? – Om projektet
Posithiva Gruppen har med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet som partners genomfört projektet Undetectable is the new negative: Hivstigma i gayrörelsen. Projektet har bestått av en studie där nära 3500 personer deltagit och en kampanj. Studiens syfte var att utforska hur attityder till hiv och personer som lever med hiv ser ut bland män som har sex med män i Sverige idag. Kampanjen togs fram utifrån studiens första resultat och hade som syfte att minska stigmat och förändra attityderna kring hiv.
Resulat från studien och hela projektet presenteras vid seminarier samt sammanställs i en rapport. Resultaten från studien publiceras även som en eller flera vetenskapliga artiklar.
Projektgruppen bestod av Daniel Suarez, verksamhetschef Posithiva Gruppen och Erica Kanon, stödsamordnare och biträdande verksamhetschef, Noaks Ark Stockholm, Anna Mia Ekström, infektionsöverläkare och professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, Helle Mölsted Alvesson, PhD affilierad med Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, Lena Nilsson Schönnesson, leg psykolog, docent affilierad till Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, Nicklas Dennermalm, affilierad till Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutionen, Carl Fredrik Sjöland, läkare och doktorand, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet och Mats Christanssen, Åbo Akademi i Vasa. Karin Laine, Posithiva Gruppen, projektkoordinator.