Projektet ägs av Posithiva Gruppen med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet som partners.

Posithiva Gruppen (PG) är Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Vi arbetar för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten samt motverka stigmatisering och fördomar.
Vårt arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv.
Läs mer på
www.posithivagruppen.se

Noaks Ark Stockholm erbjuder kunskap, stöd och social gemenskap för personer som lever med hiv eller är närstående i Stockholm. Vi utbildar och informerar och erbjuder hivtest med snabbsvar. 
Vi är en idéell medlemsförening och en del av Riksförbundet Noaks Ark.
Läs mer på
www.noaksark.org/stockholm

Karolinska Institutet är ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning. 
Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.
Läs mer på www.ki.se

Frågor om projektet?

DANIEL SUAREZ
Verksamhetschef, Posithiva Gruppen

E-post: suarez@posithivagruppen.se
Tel: 072-011 08 08

Ansvariga forskare

ANNA MIA EKSTRÖM
Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
E-post: anna.mia.ekstrom@ki.se

CARL FREDRIK SJÖLANDER
Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
E-post: carl.fredrik.sjoland@ki.se